craigslist spokane casual encounters

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Interatiivne majajuht

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool.

Kõrgkooli missiooniks on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkooli visiooniks on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud, kus sise- ja välispartneritega koostöös ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.

Tallinna
Tervishoiu
Kõrgkool

Ready for touch screen